Brings

Brings

Nix Is Verjesse
Composição de (Harry Alfter/Peter Brings/Stephan Brings)
verse 1 
   F# 
 Die scheife Tön, vun dinger eeschte Jitta. 
B9 
Jäje de Wäng vun dem Hingerhoff. 
  G#m 
De Nohberslück schänge bovven am Finster. 
  B9 
Du woß jenau: Dat jitt widder Zoff. 

verse 2 
   F# 
 Du moots sei han, dieselve Jitta 
B9 
wie dä dude Hippie an dinger Wand. 
  G#m 
De Mamm hät d’r letzte Penning jejovve. 
  B9          C# 
Nit eimol em Levve hät sei dich verkannt. 

verse 3 
   F# 
 Un en d’r Schull wor dat och nit anders. 
   B9 
„Hät keine Zweck!“ han se d’r Mamm jesaat. 
   G#m 
„Ne flinke Finger, doch em Kopp jet langsam.“ 
  B9        C# 
Su han se ding Muse he plattjemaat. 


[Refrão]
F# Nix is verjesse. B9 (Nix is vörbei.) F# B9 Wat et och es – (ehr sid immer noch zwei.) G#m Un wenn du hück ding Jitta spills, B9 C# es de Mamm met dobei. F# Nix is verjesse. B9 D#m C# B9 D#m C# verse 4 F# Do jov et nor eins – dat es: Spille! Spille! B9 Bes dat de Finger blodich sin. G#m D’r Pap es am floche un de Mamm am laache. C# Wat et och wor: Sei kräch et immer hin. Verse 5 F# Vill ze fröh wood sei üch jenomme. B9 Et moot wiggerjon, och ohne de Mamm. G#m D’r Pap es allt lang nit mih am schänge. B9 C# Villeich es ör Zick jetz dran.
[Refrão]
F# Nix is verjesse. B9 (Nix is vörbei.) F# B9 Wat et och es – (ehr sid immer noch zwei.) G#m Un wenn du hück ding Jitta spills, B9 C# es de Mamm met dobei. F# Nix is verjesse. B9 D#m C# B9 D#m C# Bridge D#m G# De Mamm hät sich vör dich jestallt. D#m G# C# Wat et och wor – sei hät nit lang verzällt: B9 „Minge Jung hät immer Räch. C#add9 Wie och anders? De Welt es schläch!“ B9 „Minge Jung hät immer Räch. C#add9 Wie och anders? De Welt es schläch!“
[Refrão]
F# Nix is verjesse. B9 (Nix is vörbei.) F# B9 Wat et och es – (ehr sid immer noch zwei.) G#m Un wenn du hück ding Jitta spills, B9 C# es de Mamm met dobei. F# Nix is verjesse. B9 D#m C# B9 D#m C#

Enviado por: Ubiratan Bomfim

Corrigido por: sem correções