New Heights

New Heights

Sulayi
nível fácil
Intro 
G  Em  C  D 


[Verso 1]
G Ikaw ang akong Manluluwas Em Dugo Mo nako naghugas Am7 G D Gitubos Mo ug gipasaylo ko G Tungod sa pag antos Mo Em May kaayuhan ako Am7 G D Sa Imong gugma ako gawasnon na
[Refrão]
G Em Kahibulongan nga Amahan C D Dios nga way susama G Em Kalinaw ko ikaw C D Dios nga dalampanan C Ako magaduol G Ako magaduol
[Verso 2]
G Ikaw ang akong Manluluwas Em Dugo Mo nako naghugas Am7 G D Gitubos Mo ug gipasaylo ko G Tungod sa pag antos Mo Em May kaayuhan ako Am7 G D Sa Imong gugma ako gawasnon na
[Refrão]
G Em Kahibulongan nga Amahan C D Dios nga way susama G Em Kalinaw ko ikaw C D Dios nga dalampanan G Em Kahibulongan nga Amahan C D Dios nga way susama G Em Kalinaw ko ikaw C D Dios nga dalampanan C G/B Ako magaduol, Ako magaduol C G Ako magaduol, Ako magaduol
[Ponte]
C D Sulayi ang kaayo Niya G/B C May katagbawan sa Dios C D Sulayi ang kaayo Niya G/B C May katagbawan sa Dios
[Ponte]
(Tanan maga doul og) C D Sulayi ang kaayo Niya G/B C May katagbawan sa Dios (Tanan maga doul og) C D Sulayi ang kaayo Niya G/B C May katagbawan sa Dios (Tanan maga doul og) C D Sulayi ang kaayo Niya G/B C May katagbawan sa Dios (Tanan maga doul og) C D Sulayi ang kaayo Niya G/B C May katagbawan sa Dios
[Refrão]
G Em Kahibulongan nga Amahan C D Dios nga way susama G Em Kalinaw ko ikaw C D Dios nga dalampanan G Em Kahibulongan nga Amahan C D Dios nga way susama G Em Kalinaw ko ikaw C D Dios nga dalampanan C G/B Ako magaduol, Ako magaduol C G Ako magaduol, Ako magaduol Ending C Em D G/B C Em D G/B Su—la—yi . . . . Su—la—yi C Em D Su—la—yi Em G/B Ang kaayo Niya, Ang kaayo Niya C Ang kaayo Niya

Enviado por: Amanda Claudino

Corrigido por: sem correções